SMU-1
Kompleksowe projektowanie architektoniczne


SMU-1 wykonuje prace projektowe pełne cyklu prac budowlanych dla budowy obiektu lub jego odbudowy. W procesie zintegrowanego projektowania budynków SMU-1 wykonuje prace dotyczące inżynierii środowiska i inżynieryjno-geologicznych. W przypadku, gdy kompleksowe projektowanie obejmuje opracowanie dokumentów planistycznych projektu, planu i geodezji w terenie, wykonujemy miniaturę koncepcji przyszłości projektu mieszkalnego lub publicznej placówki; wykonujemy obliczenia inżynierii; zbieramy informacje dla projektowanych i wprowadzanych do eksploatacji obiektów kwartalnie: granice gruntów, czerwone linie, inżynieria obciążenia, strefy ochronne.

Oferujemy usługi kompleksowego projektowania w następujących dziedzinach:
  • projektowanie obiektów przemysłowych.
  • projektowanie obiektów inżynierii lądowej i wodnej.
  • projektowanie sieci inżynieryjnych, sieci i komunikacji.
  • kompleksowe projektowanie obiektu.
  • kompleksowe inżynieria.
  • kompleksowe projektowanie architektoniczne.
  • kompleksowy projekt budowlany.

Firma SMU-1 jest gotowa wykonać kompleksowe opracowanie całej dokumentacji od podstaw i wykonać prace projektowe niezbędne na każdym etapie opracowania dokumentacji projektowej.